ALLE busroetes / ALL bus routes.

Neem kennis dat ALLE busroetes, behalwe vir die munisipaleroetes, vanaf 2017 geprivatiseer is, behalwe vir die MOOT- / STAD-roete. Inligting van diensverskaffers is beskikbaar in die kantoor. Op die Munisipaleroetes  word ‘n fooi vir die Toesighouer ADDISIONEEL gehef en is BETAALBAAR deur ouers. Die reëling is in plek gestel vir die veiligheid van u kind. / Please note that ALL bus routes, except for the municipal routes at this stage,  except for the MOOT /CITY route, were privatised in 2017. Information on service providers will be available in the office. On the municipal routes, there is an additional fee for the bus supervisor, which is payable by each parent. This is to ensure the safety of your child.

Navrae : FINHOOF / Enquiries : Financial Head [012 800 1161 x 213]