DIENSTE

Onbeperkte geleenthede Om gesproke taal (nie gebaretaal nie) aan te leer, is dit belangrik dat ‘n hardhorende vroeg geïdentifiseer word en die nodige verstaking ontvang en getrou dra. Gehoorgestremdes vanaf die ouderdom van drie jaar.

KOSHUISVERHURINGS : TOERGROEPE

Die koshuise word op ‘n gereelde basis uitverhuur vir toergroepe. Besprekings en verdere navrae kan gemaak word by Me Elmarie van Tonder, 012 800 1161 x 217

  Koshuistariewe Die fooie vir 2019 is R19 400-00 p.j., per leerder en sluit in gerieflike slaapplek, ontbyt, middag- en aandetes.   Elke kosganger moet aan die begin van elke maand die fooie vir die maand vooruit betaal.
VERVOER 2019
Neem kennis dat ALLE busroetes, behalwe vir die munisipaleroetes, vanaf 2017 geprivatiseer is, behalwe vir die MOOT- / STAD-roete. Inligting van diensverskaffers is beskikbaar in die kantoor. Op die Munisipaleroete
Goedgekeurde skoolfooie 2019: R9 966-00 /leerder; 10% afslag indien VOLLE BEDRAG voor einde Februarie betaal word.
TOP