KOSHUISE EN MIDDAGSORG

Koshuistariewe

Die fooie vir 2019 is R19 400-00 p.j., per leerder en sluit in gerieflike slaapplek, ontbyt, middag- en aandetes.

Elke kosganger moet aan die begin van elke maand die fooie vir die maand vooruit betaal om in die koshuis toegelaat te word. Die bedrag isR1 940-00 p.m. x 10 mnde. Ouers moet hul kinders die begin van elke kwartaal self kom inskryf.

Inwoning is slegs van Maandag tot Vrydag en koshuise is dus oor naweke gesluit. Dit beteken dat alle kinders naweke huistoe gaan na hul ouers, familie of vriende.

In geval van skoolaktiwiteite soos sport of kultuur kan leerders inbly teen R80 per dag.

 (Hostels R19 400-00 p.annum, R1 940-00 p.mnth x 10 mnths, paid in advance)

Middagsorg

Aansoekvorm  moet by die Algemene kantoor ingehandig word.

Tarief:  R800-00 per maand. Sonder etes R270-00 per maand

Tye:  Gedurende skoolkwartaal – 13:30 – 17:00.

Na 17:00 word die leerders by die eetsaal gekry.

Hoewel daar middae studietyd is, bly dit die ouers se verantwoordelikheid om saans die leerder se huiswerkgids na te gaan vir boodskappe/benodighede/opdragte. Geen verantwoordelikheid word geneem vir leerders wat na skoolure op die terrein is, maar nie by middagsorg ingeskakel is of besig is met sportaktiwiteite nie.

`n Skriftelike kennisgewing moet aan die skool gestuur  word  indien u kind nie meer gaan  gebruik maak van die middagsorg nie.

(R800-00 p.m.p.c. with lunch; R270-00 p.m.p.c. without lunch.)

Navrae : FINHOOF / Enquiries : Financial Head [012 800 1161 x 213]

TOP