Webwerf Skakels

Dienste

KOSHUISVERHURINGS : TOERGROEPE

Toergroepe

Die koshuise word op ‘n gereelde basis uitverhuur vir toergroepe.

Besprekings en verdere navrae kan gemaak word by Me Elmarie van Tonder, 012 800 1161 x 217