Webwerf Skakels

Dienste

SKOOL GESKIEDENIS

 

10 April 1973

Sonitusskool, die eerste skool vir hardhorende leerlinge, open sy deure amptelik op 10 April, 1973. Hierdie historiese gebeurtenis is voorafgegaan met maande se beplanning en harde werk, maar uiteindelik is hierdie droom bewaarheid.

Verskeie name, ondermeer Tjienkerientje, Bergsig en Tuinrand is as name vir die nuwe skool, onder beheer van die Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys, voorgestel. Daar is egter op die naam Sonitus besluit. Sonitus word ontleen aan die Latynse word wat klank of geraas beteken. Die skool streef dan ook om betekenisvolle klank na die hardhorende  te bring.

Die Leerlinge

Met die opening van die skool word 40 leerlinge hier ingeskryf. Van die leerlinge is vanaf Transoranjeskool vir Dowes oorgeplaas terwyl ander nog nooit op skool was nie, sommige leerlinge het van gewone skole of van skole vir ander gestremdhede af gekom. Die leerlinge is skolasties van kleuters tot St 5 ingedeel. Die skool het ‘n stadige groei in leerlinggetalle getoon, maar teen die einde van 1973 was daar 55 leerlinge.

Die Personeel

Die eertse personeel het bestaan uit agt onderwys personeellede, twee administratiewe personeellede, een faktotum en vyf koshuis personeellede. 

Hierdie prsoneellede was Mnr. I Wessels (Hoof), Mnr. HO van Huyssteen (Onderhoof), Me. M Behrens (Kleuterskool), Me. M Wasserfal, Mnr. Röhrs, Me. M Jordan, Me. C A Fourie en Mnr. Venter.
Mnr. Venter was die laaste van die baanbrekers wat tot einde April 2006 by Sonitus werksaam was.

Mnr. I Wessels

Mnr. I Wessels is vanaf 1 Januarie 1973, drie maande voordat die ander personeellede diens aanvaar het, as hoof aangestel. Dit was drie maande van harde werk en voorbereiding.
Onder Mnr. I Wessels se bekwame leiding het die skool gegroei tot 333 leerlinge, 72 onderwyspersoneellede, 5 administratiewe personeellede en 30 koshuispersoneellede in 1988.

Geboue

Op 10 April 1973 het Sonitusskool een koshuis en ‘n ry klaskamers van Transvalia-skool betrek. Daar is met die eerste fase van die bouprogram begin – die kleuterskool en koshuis, ook genoem die Villas. Aan die einde van hierdie jaar was dit voltooi.

Toe die skool in Januarie 1974 open, is die Villas betrek. Dit is vandag amper ongelooflik om te dink dat die Villas die hele skool gehuisves het. Die hoof en administratiewe personeel se kantore was daar geleë, in die klaskamers is skool gehou, waar die kleutereetsaal vandag is, was die personeelkamer en die eerste vloer het al die koshuisgangers gehuisves. Transvalia het een van hulle kombuise steeds aan Sonitus geleen.

Hierna is fase 2, wat die bou van die koshuise behels het, voltooi. Die skool het geleidelik gegroei en die voltooiing van die koshuise het groot verligting gebring. Die kleuters kon nou die Villas, wat vir hulle gebou is, ten volle benut, behalwe vir die klaskamers wat die hoof en administratiewe personeel as kantore gebruik het.

Die koshuise se slaaplokale op die grondvloer is as klaskamers vir die laer- en höerskoolklasse gebruik.

Fase 3 van die bouprogram het die skoolgebou behels. Dit is in 1979 voltooi en na ses jaar kon die werklike skoolgebou betrek word. 

Van die beskeie begin in die geboue van ‘n ander skool kan Sonitus vandag spog met uitgebreide, goed toegeruste klaskamers, koshuise en ‘n reuse sportterein met pawiljoen en kleedkamers.

Die Skoolwapen

‘n Kompetisie is uitgeskryf vir die ontwerp van ‘n skoolwapen en daar is so ongeveer agt inskrywings ontvang.

Wapen

Die skoolwapen bestaan uit ‘n regopstaande stemvurk,met punte na bo, daaroor ‘n oop boek, albei van goud, wat in die rooi skildhoof geset is. In die skildvoet vind ons twee louriertakke van silwer.

Wapenspreuke:

GLO, LUISTER EN OORWIN

Die wapen is kragtens die Heraldiekwet geregistreer vir Sonitusskool vir Hardhorendes op 30 April 1976.

Skoollied

Die skoollied se woorde is geskryf deur Mev. Vosloo en Mnr. Dirkie de Villiers het dit getoonset.

Lied van Sonitus

Omdat die skoollied baie moeilik sing vir hardhorendes, het mnr Mike Lourens ‘n nuwe liriek geskryf sowel as ‘n nuwe wysie getoonset in die jaar 2000. Die lied word nou meer gereeld gesing as die skoollied.

.