SKOOLFOOIE 2020

VASGESTELDE FOOIE 2020

Neem asseblief kennis dat die AJV plaasgevind het op 17 Oktober 2019, waar die voorgestelde fooie / tariewe vir 2020 aanvaar is deur die meederheid ouers teenwoordig.  Ons waardeer u teenwoordig by die vergadering.

Skoolfooie 2020:

  • R10 713-00 /leerder; 10% afslag indien VOLLE BEDRAG voor einde Februarie betaal word. 
  • Indien u ‘n 2e en 3e kind in SONITUS het, kry u ‘n 25% afslag daarop.

Kwytskeldings is SLEGS vir SKOOLFOOIE, NIE busgelde, koshuisfooie of middagsorg nie.

Onthou : U kan u kind se skoolfooie, busfooie en koshuisfooie terugeis van SAID [SARS], op die toepaslike vorm, INDIEN U DIE FOOIE BETAAL HET [www.sars.gov.za – FORMSITR-DD].

ALLE busroetes:

Neem kennis dat busroetes, behalwe vir die munisipaleroetes, vanaf 2017 geprivatiseer is, behalwe vir die MOOT- / STAD-roete. Inligting van diensverskaffers is beskikbaar by die skool. Op die Munisipaleroetes  word ‘n fooi vir die Toesighouer, ADDISIONEEL gehef en is BETAALBAAR deur ouers. Die reëling is in plek gestel vir die veiligheid van u kind. SONITUS busroetes [2] R32-00 per dag.

Navrae : FINHOOF [012 800 1161 x 213]

Rekening

Rekeninge wat agterstallig is, sal oorhandig word aan CEEBEE, in Maart 2020. Daar is op verskeie geleenthede kennis gegee dat rekeninge  oorhandig word. Indien u ‘n reeling vir die afbetaling wil maak, kontak die FINHOOF.

TOP