Webwerf Skakels

Dienste

SKOOLFOOIE 2023

VASGESTELDE FOOIE 2023

Neem asseblief kennis dat die AJV op 17 November 2022 plaasgevind het, waar die fooie vir 2023 goedgekeur is deur die ouers teenwoordig.

Skoolfooie 2023:

  • R13 000-00 /leerder; 10% afslag indien VOLLE BEDRAG voor einde Februarie betaal word. [7.5% verhoging]
  • Indien u ‘n 2e en 3e kind in SONITUS het, kry u ‘n 25% afslag daarop.

Kwytskeldings is SLEGS vir SKOOLFOOIE, NIE busgelde, koshuisfooie of middagsorg nie – aansoeke beskikbaar 9-13 Jan 2023.

Onthou : U kan u kind se skoolfooie, busfooie en koshuisfooie terugeis van SAID [SARS], op die toepaslike vorm, INDIEN U DIE FOOIE BETAAL HET [www.sars.gov.za – FORMSITR-DD].

ALLE busroetes:

SONITUS busroetes [5] – fooi wissel van R22-00 tot R57-00 per dag. Ons is tans besig om die moontlikheid van buite-diensleweraars weer te ondersoek om die lang waglys te verminder.

Navrae : FINHOOF [012 800 1161 x 213]

Rekening

Rekeninge wat alreeds agterstallig is, sal oorhandig word aan CEEBEE skuldinvorderaars. Daar is verskeie kere kennis gegee dat rekeninge  oorhandig word. Indien u ‘n reeling vir die afbetaling wil maak, kontak die FINHOOF.