Webwerf Skakels

Dienste

SKOOLFOOIE 2024

VASGESTELDE FOOIE 2024

Skoolfooie 2024:

  • R13 650-00 /leerder; 10% afslag indien VOLLE BEDRAG voor einde Februarie betaal word. [5% verhoging]
  • Indien u ‘n 2e en 3e kind in SONITUS het, kry u ‘n 25% afslag daarop.

Kwytskeldings is SLEGS vir SKOOLFOOIE, NIE busgelde, koshuisfooie of middagsorg nie – aansoeke beskikbaar 9-13 Jan 2023.

Onthou : U kan u kind se skoolfooie, busfooie en koshuisfooie terugeis van SAID [SARS], op die toepaslike vorm, INDIEN U DIE FOOIE BETAAL HET [www.sars.gov.za – FORMSITR-DD].

ALLE busroetes:

SONITUS busroetes [6] – fooi wissel van R25-00 tot R60-00 per dag.

Navrae : FINHOOF [012 800 1161 x 213]

Rekening

Rekeninge wat alreeds agterstallig is, sal oorhandig word aan CEEBEE skuldinvorderaars. Daar is verskeie kere kennis gegee dat rekeninge  oorhandig word. Indien u ‘n reeling vir die afbetaling wil maak, kontak die FINHOOF.