Webwerf Skakels

Dienste

SPORT

1e Kwartaal 

Atletiek 

Atletiek kry voorkeur gedurende die eerste kwartaal. Gedurende die eerste twee weke van die eerste kwartaal vind die atletiek oefening plaas gedurende skooltyd omdat die leerders almal aan een of meer items deelneem. Die atletiek oefening vind plaas vanf 14:00 15:30 op Dinsdae en Donderdae.

Na die atletiekseisoen kom kleiner sport aktiwiteite by en van die senior seuns begin in die namiddae rugby oefen. Swem vir laerskoolleerders word ook aangebied.

Die skool presteer baie goed in atletiek en is altyd tussen die top skole. Sonitus was die jaar die wenner by die LSOB-byeenkoms.

Ons het ook ‘n baie suksesvolle byeenkoms in samewerking met TUKS-atletiek aangebied, wat ook ‘n jaarliksse byeenkoms geword het.

Krieket

Die jaar se senior krieketspan, wat deelgeneem het aan die Dowe krieketliga, was ook die wenner van die liga. Die seuns het die wedstryde baie geniet. BAIE GELUK!!!

2e Kwartaal 

Rugby

Sonitus het dié jaar deel geneem aan die 7’s toernooi en het suksesvol die toernooi gewen. Die 0/14’s het 27-15 gewen en die 1ste span het 25-23 gewen.

Netbal

Oefeninge is op Dinsdag- en Donderdaemiddae na skool. Meeste van die netbalwedstryde vir buitengewone skole vind op Donderdae plaas.

3e Kwartaal 

Sagtebal

Die 3e kwartaal speel die grootste aantal leerders Sagtebal. Dit is ‘n sportsoort wat groot byval geniet by ons leerders en dit het ookgroot terapeutiese waarde omdat dit die oog-hand kordinasie van die kinders baie verbeter. Die verdere voordeel van sagtebal is die feit dat ons teen leerders van hoofstroomskole deelneem en hulle dus kans kry om met sulke kinders te sosialiseer en te kompeteer.